logo

La notícia a Diari Més (p.4) 16/02/2012

  • La PTP és favorable a qualsevol mesura que permeti incrementar el trànsit de mercaderies per ferrocarril. En aquest sentit, la proposta d’instal·lació d’un tercer carril a la via entre Tarragona, Sant Vicenç de Calders i Castellbisbal com a solució provisional per facilitar la sortida de les mercaderies del Port de Tarragona, pot ser un element positiu sempre que sigui tècnicament compatible amb els serveis actuals i futurs de viatgers que ja suporta la línia sense detriment de les seves freqüències i temps de durada dels trajectes.
  • La PTP posa de manifest que el projecte de tercer carril no està exempt d’inconvenients ni d’afectacions sobre els serveis actuals. Cal assenyalar que en el supòsit que el tercer carril s’instal·li només sobre una de les dues vies existents, la reducció de la capacitat és del 70 % per l’efecte dels trens circulant a contrasentit. Les diferents velocitats comercials provoquen un increment dels temps de recorregut dels serveis de passatgers. La reducció de la capacitat de la línia més la possible pèrdua de puntualitat provocada per la heterogeneïtat dels trànsits pot tenir un efecte negatiu sobre la fiabilitat del servei de viatgers que no ens consta que fins ara hagi estat avaluada de manera rigorosa.
  • D’altra banda, per l’àrea del Camp de Tarragona la posada en marxa del servei propi de rodalies resulta tan inajornable com l’arribada de l’ample europeu al Port de Tarragona. La posada en marxa d’aquest servei, llargament reivindicat i actualment previst per al 2013, no pot veure’s compromesa de cap manera pel projecte del tercer carril.
  • Per tant, el disseny d’aquesta nova  infraestructura la condemna a un ús residual ja que a la pràctica podria limitar l’ús dels trens de mercaderies exclusivament a les hores nocturnes per no interferir-se amb el trànsit de passatgers.
  • Per tots aquests motius, la PTP condiciona el seu suport al projecte anomenat tercer fil a l’efectiva constatació de que el disseny i la gestió del projecte garanteix la compatibilitat amb els serveis actuals i futurs de passatgers. Al mateix temps, denunciem que les solucions provisionals que ara cal adoptar haurien estat perfectament prescindibles si l’Estat hagués assumit quan calia la recuperació de la línia Reus-Roda. Resulta certament sorprenent que  a la demarcació de Tarragona les obres de la variant Vandellòs-Perafort estiguin pràcticament aturades i no sigui possible recuperar en un termini raonable una trentena de quilòmetres d’una via ja existent per donar servei a un dels eixos amb major mobilitat de la península, mentre que malgrat la crisi s’han realitzat recentment licitacions de trams d’alta velocitat no aptes per a mercaderies amb baixa demanda de passatgers.

Escriu un comentari


Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © pdf.camp. Web de la Plataforma per la Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat al Camp de Tarragona. All rights reserved.