logo

La notícia a diari més, monogràfic, II, III i IV,16/12/2013

REACTIVAR EL TERRITORI, AJUDAR LES PERSONES.

El Camp de Tarragona és l’escenari de tres projectes destinats a ampliar i millorar la cobertura del servei ferroviari …

Escriu un comentari


Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © pdf.camp. Web de la Plataforma per la Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat al Camp de Tarragona. All rights reserved.