logo


Breu descripció de la proposta global de sistema ferroviari de la PDF.Camp per al Camp de Tarragona

PDF.Camp – 01/07/2009

Si bé és cert que Tarragona va perdre el tren amb l’arribada de l’alta velocitat, és just i necessari reconèixer que altres ciutats –Reus, Valls- es van veure també privades de connexió. Des del 25 de novembre de 2008 –i dins d’una estratègia de potenciació de l’Estació del Camp- s’ha hagut de prescindir, a més, de la major part de les connexions amb en nord de la península, Madrid i bona part d’Andalusia.

Per reduir l’impacte social i econòmic d’aquestes pèrdues, cal una connexió ràpida i eficaç de l’Estació del Camp amb els nuclis de població més importants. Des de la PDF.Camp defensem la implementació d’una xarxa de rodalies que aprofiti les infrastructures viàries existents, optimitzant el volum d’inversió necessari i minimitzant l’impacte ambiental. La reobertura de la línia Reus-Roda –prevista per al desviament de mercaderies perilloses- juga un paper clau. La seva reactivació per al transport de viatgers permetria, a més, connectar l’aeroport de Reus amb l’Estació del Camp i la vertebració del Baix Gaià. Aquesta proposta s’integra dins d’una alternativa global de la PDF.Camp que té un molt bon encaix dins dels actuals criteris de planificació.

Una segona proposta –no menys important i no menys compatible amb el conjunt de plans territorials i parcials- consisteix a col·locar un intercanviador d’eixos a l’Arboç, per on transcorren en paral·lel les vies convencionals i les d’alta velocitat. Els combois podrien resseguir l’actual línia convencional sense detenir-se. Arribats a la ciutat, podrien continuar cap a Lleida –en connexió amb l’alta velocitat del Corredor del Mediterrani- cap a Tortosa-València o bé cap a Ribera d’Ebre per la línia convencional de Móra-Saragossa. Això suposaria una recuperació de les connexions de Llarga Distància que Tarragona i altres ciutats han anat perdent als darrers anys. Però també un apropament de l’alta velocitat al conjunt del territori. Així, els trens Regionals d’Alta Velocitat podrien preveure aturades a El Vendrell, Sant Vicenç/Coma-ruga, Torredembarra, Altafulla, Vila-Seca i Reus. S’estalviaria més d’un terç del temps actual de viatge entre Barcelona i Tarragona, facilitant una retrobada de Tarragona amb el tren i consolidant un lideratge regional sobre la base de la solidaritat amb el conjunt del territori.

Entenem que aquestes propostes presenten avantatges clars en termes d’eficiència en la despesa i minimització de les externalitats ambientals, però també atenent a l’eficàcia en la satisfacció de necessitats metropolitanes de transport. Paradoxalment, es tracta de propostes que han guanyat força amb la presentació d’alternatives localistes, parcials i molt més costoses en termes econòmics i ambientals. Des de la PDF.Camp volem participar d’un debat públic rigorós en defensa del màxim aprofitament de les infraestructures existents i planificades, en benefici del medi ambient i en resposta a les necessitats del conjunt del territori.
.

Escriu un comentari


Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © pdf.camp. Web de la Plataforma per la Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat al Camp de Tarragona. All rights reserved.