logo

• El PGE 2012 suposa un cop dur per a la competitivitat i la sostenibilitat del transport a
Catalunya, en limitar el desenvolupament del transport públic i del transport ferroviari de
mercaderies
• La PTP detecta cinc aspectes preocupants que afecten tant la inversió per a noves
infraestructures com a l’explotació dels transports públics actuals
• Si no es modifiquen els PGE 2012, els sectors logístics i del transport públic es veuran
perjudicats […]

Escriu un comentari


Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © pdf.camp. Web de la Plataforma per la Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat al Camp de Tarragona. All rights reserved.