logo

La noticia al Més Tarragona, p.16  4/05/2012

El subdelegat del Govern, Jordi Sierra, informà del estudi en curs als alcaldes afectats pel traçat.

Escriu un comentari


Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © pdf.camp. Web de la Plataforma per la Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat al Camp de Tarragona. All rights reserved.