logo

El Tramcamp enllaçarà l’estació de Reus i la Budellera de Tarragona en paral·lel a la T-11
El pla territorial del Camp, aprovat definitivament ahir, també confirma el tramvia fins a la costa i descarta un nou tren a Ponent

[La notícia a El Punt] 13/01/10

La Bíblia que dissenya la projecció de totes les grans infraestructures del Camp en els pròxims vint anys ja és una realitat. El pla territorial parcial del Camp de Tarragona, que el govern va aprovar definitivament ahir, dibuixa un escenari amb una «conurbació central» de la regió «cridada a convertir-se en la segona gran àrea de Catalunya», on serà prioritària la vertebració ferroviària en totes les modalitats, des del tramvia fins al TAV. En aquests dos aspectes hi ha les grans novetats del document. Per un cantó, suggereix un nou corredor per al Tramcamp paral·lel a la T-11 –en lloc de l’N-340 com preveia fins ara–, que també pot arribar als barris de Llevant de Tarragona. Per l’altre, es fa seu el clam de la ciutat de completar la variant per a l’alta velocitat amb una nova connexió des de Tamarit.

El pla constata «l’escàs paper del ferrocarril en la mobilitat interior de la regió», que contrasta amb la «bona posició» pel que fa a la mitja i llarga distància. Potenciar i interconnectar els tres vessants és un dels principals objectius que es fixa, amb les «aportacions més innovadores i rellevants», especialment en la conurbació central, on el nou document «presenta els canvis més substancials», a banda d’alguns ja coneguts com el trasllat a l’interior de la línia de la costa a Tarragona, amb l’obertura d’un nou corredor integrat al centre de la ciutat.

El tramvia, fins a la Budellera

Un d’aquests grans canvis és sens dubte el del Tramcamp, l’estudi informatiu del qual s’ha de presentar tot just en poques setmanes. El pla, en tot cas, ja l’incorpora i n’avança així alguna de les novetats principals, com la definició d’un «nou corredor tramviari» entre Tarragona i Reus en paral·lel a l’autovia T-11, un corredor que el document inicial reservava per a la hipotètica segona fase d’una nova línia de rodalies. El Tramcamp, segons defensa el pla, ha de prestar un «servei intern, de proximitat i vertebrador», ja que connectarà l’estació del tren de Reus amb la plaça Imperial Tarraco de Tarragona, passant per nous barris com Bellissens, la terminal de l’aeroport, la nova estació central del corredor mediterrani, la Canonja i els barris de Ponent, inclòs el futur gran eixample previst darrere les Gavarres, al terme de Constantí. En un segon estadi, a més, es proposa que el tramvia arribi fins als nous plans parcials de Terres Cavades i la Budellera, i a partir d’aquí el govern no tanca la porta que vagi fins i tot més enllà, cap als barris de Llevant.

Des de Cambrils, per la via

El pla també consagra l’opció de desafectar l’actual línia fèrria a Salou i Cambrils perquè hi passi el tramvia, que arribaria al centre de la Costa Daurada a partir de l’actual línia de tren Tarragona-Vila-seca-Reus, que es reservaria només per a passatgers. Amb això, se suggereix la «utilització compartida» de trams ferroviaris i la construcció «si escau» de nova infraestructura per connectar el tramvia. L’actual línia de tren Tarragona-Salou, en canvi, passaria a ser exclusivament de mercaderies fins a Vila-seca, en el tram que passa pel polígon petroquímic, i el petit tram restant es desballestaria.

Rodalies per la Reus-Roda

Com ja s’havia anat avançant, el pla reconsidera l’opció inicial de treure el tren de dins de Reus i conserva la via per a rodalies. A més, inclou l’opció que l’antiga línia Reus-Roda es rehabiliti per a passatgers i arribi fins al Vendrell, per completar així la futura xarxa de rodalies del Camp. Una xarxa on es proposen un grapat de noves estacions –no només a la costa–, i que també arribarà a Valls amb la construcció d’un gir ferroviari a Picamoixons. Pel que fa a les línies de Falset i Montblanc, en canvi, se’n proposa una simple millora.

Variant per a mercaderies al nord de Reus

L’aprovació definitiva del PTP confirma la majoria de previsions que ja feia la inicial pel que fa al transport de mercaderies per via fèrria. En aquest sentit, la prioritat és crear «itineraris alternatius per evitar el pas pel centre de la ciutat de Tarragona i de Reus». La sortida del port de Tarragona, per exemple –tant en ample ibèric com europeu– es farà per dins del complex petroquímic, a través de l’actual línia Tarragona-Salou fins a Vila-seca, on també caldrà construir una nova variant a l’est. Després, es preveu un cinturó ferroviari a Reus en ample mixt, que connectarà amb el corredor de l’antiga línia de Roda –un corredor també previst de recuperar per a passatgers- i, ja al Baix Penedès, amb la nova línia segregada prevista fins a Castellbisbal en ample europeu. Cap al sud, s’aprofitarà la línia ara en construcció del corredor mediterrani, un cop al costat en facin una de nova per al TAV.

Pel que fa a l’ample ibèric, el pla proposa millorar per al transport de mercaderies les línies des de Reus cap a Casp i Lleida, la qual cosa inclouria una nova variant al nord de la capital del Baix Camp per completar l’anella. El document, a més, confirma la construcció d’una pota ferroviària fins dins del polígon industrial de Valls, i una nova estació per a mercaderies al costat del futur polígon logístic de Montblanc.

L’Avant, fins a Tarragona i Reus per Tamarit

El pla també fa èmfasi en les connexions d’alta velocitat, per tal que trens regionals d’altes prestacions –els Avant des de Barcelona– arribin fins al centre de Tarragona i –el document inicial no ho explicitava– també de Reus. Inicialment, proposa fer-ho a través d’un intercanviador d’amples de via a l’Arboç, perquè trens d’eix europeu de la línia del TAV Madrid-Barcelona puguin entrar a la via convencional de la costa, com ja preveu el Pacte Nacional d’Infraestructures. El PTP, però, proposa a més llarg termini una altra interconnexió més propera entre les dues línies, un ramal que partiria de Tamarit i que enllaçaria amb la via del TAV a l’altura de la Riera de Gaià, com reivindicava per exemple la plataforma Mou-te per Tarragona. Curiosament, la mateixa variant també convé a Reus, ja que permetria que alguns Avant també allarguessin aquest mateix recorregut fins a l’estació del passeig Mata a través de la línia convencional.

També fins a Port Aventura

El pla, a més, preveu que trens d’alta velocitat també arribin a l’estació de Port Aventura per una nova via d’ample europeu, que s’aconseguiria allargant el petit enllaç previst cap dins de Tarragona des de l’estació central del sud de l’aeroport.

Escriu un comentari


Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © pdf.camp. Web de la Plataforma per la Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat al Camp de Tarragona. All rights reserved.