logo

La notícia a Diari de Tarragona, Economia, p. 39 17/11/201

Vegeu el PDF: ReclamandeficienciastrenDdT17112015

Per tenir més informació: COMUNICATS I ARTICLES; OCTAVETA INFORMATIVA

Vegeu  TAC12 (minut 14) 16/11/2015

Escolteu

– CATALUNYA RADIO (minut 14) 17/11/2015

Radio Mora d’Ebre (minut 4) 17/11/2015

 

Escriu un comentari


Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © pdf.camp. Web de la Plataforma per la Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat al Camp de Tarragona. All rights reserved.