logo

L’Ajuntament de Valls i el Consell Comarcal de l’Alt Camp  fan al·legacions al Pla director de mobilitat.

Segons l’Ajuntament de Valls,  el cost d’aquesta obra que  connectaria la capital de l’Alt Camp amb  Reus i Tarragona, seria de només 12 milions d’euros. La notícia a Diari de Tarragona.

La pdf.camp defensa aquest bypass, que el PTV (Pla de transport de viatgers) també preveu,  dins la seva proposta de doble xarxa circular de rodalies del Camp.

Escriu un comentari


Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © pdf.camp. Web de la Plataforma per la Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat al Camp de Tarragona. All rights reserved.