logo

 

DENÚNCIA COMPLETA AMB ANNEXOS (PDF 5’58 MB)

PRESENTACIÓ-RESUM A PREMSA (PDF 3’10 MB)

 

A l’enorme perjudici que el desmantellament suposa per als usuaris i per a l’interès general de la societat, s’hi afegeixen indicis de vulneració de la normativa ferroviària, urbanística i de medi ambient que sustenten la denúncia presentada avui davant la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Les obres de desmantellament incloses a Declaració d’Impacte Ambiental de 23 de juny de 1998 que els ajuntaments esgrimeixen contínuament per justificar la seva posició favorable al desmantellament, s’executaran l’any 2019 i successius, i per tant hauran de respectar l’ordenament jurídic actual (llei 38/2015 del sector ferroviari) en relació a la clausura dels trams d’infraestructura ferroviària dins la “Red Ferroviaria de Interés General”, com és el cas.

Es dóna la paradoxa que a l’esmentada Declaració d’Impacte Ambiental, la pròpia Renfe declarava “preferible la duplicación de la vía actual” i “mantener la línea actual en vía única para el Servicio regional y como vía de auxilio para incidencias.”

A més existeix un nou planejament territorial (Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, aprovat el 10-01-2010) on es parla clarament de l’adaptació de la infraestructura a tren tramvia en comptes de desafectació d’infraestructura ferroviària. associada al desdoblament del tram Vandellòs – Tarragona, que prendria un traçat diferent més allunyat de les poblacions.

En un intent de justificar el compliment de les exigències urbanístiques, és a dir, la obligació d’ubicar un tren-tramvia sobre l’actual traça del tren, entre Cambrils i Tarragona, la Generalitat de Catalunya fa la promesa de construir-lo posteriorment al desmantellament a través de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Una proposta molt poc creïble, ja que el cost s’incrementa sensiblement en comparació a una progressiva reconversió. A més, mai a seva la història FGC ha procedit a tancar una línia i desmantellar-la per tornar a fer una de nova a la mateixa traça. Pel contrari, FGC sempre ha mantingut el servei de passatgers i ha reduït els temps de tancament exclusivament als períodes de reposició d’infraestructura i obres.

Per contra, l’associació per a la Promoció del Trasnport Públic (PTP) i la Plataforma per la Defensa d’unFerrocarril Públic i de Qualitat al Camp de Tarragona (pdf.camp) plantegen com a única alternativa creïble de manteniment d’aquest corredor ferroviari, la reutilització de les vies existents per a la creació de la nova línia de tren-tramvia, reduint costos i invertint així de manera diligent els recursos de les arques públiques, i evitant els greus perjudicis que ocasionaria a les persones usuàries un desmantellament integral i la interrupció conseqüent del servei. En aquest sentit, les entitats de defensa del transport públic plantejaran per als propers mesos accions de denúncia i reivindicació per a la reconversió de la línia sense interrupció del servei

Escriu un comentari


Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © pdf.camp. Web de la Plataforma per la Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat al Camp de Tarragona. All rights reserved.