logo

Exigim explicacions a l’ATM per la signatura i la opacitat del contracte de la T-mobilitat

16 setembre 2015, a les 18’45, a Jardinets de Grâcia, BCN

Escriu un comentari


Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © pdf.camp. Web de la Plataforma per la Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat al Camp de Tarragona. All rights reserved.