logo

 En virtut de l’ANUNCI d’informació pública del projecte de Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 2020 (PTVC 2020) i de l’obertura fins al dia 1 de setembre de 2015, prorrogat fins al dia 1 d’octubre, la Plataforma per la Defensa d ‘un Ferrocarril Públic i de Qualitat (pdf.camp) mitjançant l’escrit que s’acompanya presenta les següents:

AL·LEGACIONS pdf.camp PTVC2020

Vegeu també:

AL·LEGACIONS PTP

AL·LEGACIONS TRENS DIGNES

Escriu un comentari


Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © pdf.camp. Web de la Plataforma per la Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat al Camp de Tarragona. All rights reserved.