logo

Vegeu la ENTREVISTA a Diari de Tarragona 28/12/2015  PDF: EntrevistaAlcaldeTarragonaDdT281120156 (botó dret, girar a la dreta)

Escriu un comentari


Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © pdf.camp. Web de la Plataforma per la Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat al Camp de Tarragona. All rights reserved.