logo

Comunicat de premsa del Departament de Territori i Sostenibilitat 03/11/2015

Vegeu el PDF; Com PremsaGene03112015

La notícia a larepublicacheca.com 04/11/2015

 

  • El Departament de Territori i Sostenibilitat i els tres ajuntaments presenten al·legacions conjuntes al Ministeri de Foment per defensar la idoneïtat de situar-la a l’àmbit de la Granada-Vilafranca
  • Les al·legacions insten a tenir en compte la nova demanda creada per la centralitat de les connexions de Reus i Tarragona i per nous usuaris del Penedès i l’Anoia
  • Es corregeixen els càlculs dels estalvis en els temps de viatge i de les taxes de retorn de la inversió 

El Departament de Territori i Sostenibilitat i els ajuntaments de Reus, Tarragona i Vilafranca han presentat conjuntament aquesta setmana les seves al·legacions a l’estudi informatiu del Ministeri de Foment per connectar la xarxa ferroviària Reus-Tarragona-Castellbisbal, en la qual en s’està duent a terme la implantació de l’ample de via europeu, i la xarxa d’alta velocitat. 

El Ministeri sotmet a consideració dues possibles localitzacions per a aquesta connexió: l’Arboç o l’àmbit de la Granada al Penedès, i conclou que, tot i ser viables tècnicament, cap de les dues és socio-econòmicament rentable ni resulta més avantatjosa que l’actual circulació pel corredor litoral. 

En canvi, les al·legacions conjuntes demostren la viabilitat socio-econòmica d’ambdues localitzacions, corregeixen alguns errors en el càlcul dels temps de viatge i consideren com a idoni l’emplaçament de la Granada del Penedès per  a la nova connexió entre les dues xarxes. 

Més passatgers i menys temps de trajecte 

La posada en marxa d’aquesta connexió permetrà que les ciutats de Reus i Tarragona gaudeixin d’accés a l’alta velocitat dins de la seva trama urbana, en comptes d’haver de recórrer a l’estació del Camp de Tarragona, que no disposa d’una centralitat urbana. 

En aquest context, les al·legacions del Departament de TES i dels ajuntaments subratllen que el Ministeri hauria infravalorat els beneficis socials, en temps de viatge i la demanda real de la nova infraestructura. 

Així, a més dels nous passatgers induïts fruit de la centralitat de les estacions de Reus i Tarragona, caldria tenir en compte que es captarien usuaris d’altres estacions de l’Alt i Baix Penedès i de comarques com l’Anoia, que es veuria beneficiada en la seva relació amb els àmbits metropolitans de Barcelona i de Tarragona-Reus.  

Igualment, les al·legacions posen de manifest diferències entre els càlculs del Ministeri en relació a l’estalvi de temps i la realitat. L’estudi del Ministeri considera un temps de trajecte pel corredor litoral de 49 minuts, tot i que només s’aconsegueix en dos dels 81 serveis existents de la relació Tarragona-Barcelona Sants. Per aquest motiu, el Govern i els ajuntaments veuen més ajustat a la realitat considerar el temps mitjà de viatge actual dels serveis directes (poc més de 56 minuts) o amb poques parades (una hora i dos minuts) 

Fent els càlculs de temps de viatge amb aquestes referències, més realistes, l’emplaçament de la connexió a la Granada del Penedès suposaria una disminució del temps de viatge de fins a  15  minuts en el trajecte entre Reus o Tarragona i l’àmbit de Barcelona. Així mateix, la relació Vilafranca-Barcelona tindria una disminució de l’ordre dels 25 minuts. 

Les al·legacions consideren convenient posar en valor la optimització dels temps de viatge entre Reus-Tarragona i Barcelona, fins als 60 i 45 minuts, respectivament. Aquesta potent millora en les prestacions ferroviàries aconseguiria, de retruc, una elevada demanda dels nous serveis. 

L’emplaçament idoni de la connexió en base a la rendibilitat social 

Tenint en compte aquestes correccions en els càlculs, es considera que situar la connexió a l’Arboç tindria una taxa interna de retorn (TIR) de la inversió del 14,90%, molt superior a la que indica l’estudi informatiu. No obstant, l’elecció de l’àmbit de la Granada del Penedès tindria taxes de retorn encara més elevades, del 20,96%. 

És per aquests motius que el Departament de TES i els ajuntaments constaten la viabilitat d’ambdues ubicacions però subratllen la idoneïtat econòmica-social de la localització de la Granada del Penedès. 

Finalment, sol·liciten al Ministeri de Foment l’aprovació de l’estudi informatiu, l’impuls prioritari del projecte constructiu i la programació de la inversió per assegurar l’execució de les obres. Cal tenir en compte que aquesta connexió ha de significar una millora substancial en les relacions entre el Camp de Tarragona i Barcelona, amb un temps de viatge de 45 minuts, i d’uns 60 minuts entre Reus i la capital catalana. El temps de trajecte entre el Penedès i Barcelona quedaria a l’entorn dels 25 minuts.

 

Escriu un comentari


Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © pdf.camp. Web de la Plataforma per la Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat al Camp de Tarragona. All rights reserved.