logo

La notícia a El Comercio.es 18/05/2012

La introducció de competència privada pot fer-se per línies de trajecte o per hores.

[…]En el cas del transport ferroviari, Foment estudia una proposta per liberalitzar totes les àrees, des viatgers fins a tallers o material rodant, segons fonts de l’Administració. La introducció de competència privada-que no vol dir privatitzar-en el transport de viatgers es pot fer per dos sistemes: treure a concurs una franquícia d’una línia, per exemple Madrid-Barcelona, o simplement trajectes a determinades hores, el que en l’argot ferroviari es coneix com ‘solcs’ (surcos). En aquest darrer cas, diverses empreses podrien operar en una mateixa línia, però en diferents horaris. Aquest és el model que existeix a França, Alemanya i Itàlia, entre altres països, i és el que es va seguir en liberalitzar el transport de mercaderies a Espanya el 2005. Però el resultat no va complir les expectatives. Encara que hi ha més d’una dotzena d’empreses que estan autoritzades per al transport ferroviari de mercaderies, la quota de mercat del tren no supera el 3%, la resta segueix viatjant en camions. Per això, també es planteja reformar el procediment per a revitalitzar una competència que no ha funcionat[…] (Traductor Google)

Escriu un comentari


Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © pdf.camp. Web de la Plataforma per la Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat al Camp de Tarragona. All rights reserved.