logo

El nucli urbà de Tarragona quedarà connectat amb l’alta velocitat entre Madrid i Barcelona per mitjà de l’intercanviador de l’estació central

(vegeu gràfic)

Les obres completen la doble via del corredor

El Ministeri de Foment ha desencallat, un any després, el corredor ferroviari del Mediterrani a Tarragona. Foment va adjudicar divendres els tres contractes que quedaven per completar la xarxa de viatgers: el muntatge de via (tram entre Vandellòs i Tarragona), el ramal de connexió entre l’estació central i la línia entre Reus i Tarragona i la construcció de l’estació de l’Hospitalet de l’Infant (129,8 milions d’euros); l’electrificació del tram entre Vandellòs i Tarragona (54,8 milions d’euros) i la construcció de l’estació de Cambrils (20,4 milions d’euros). El ministeri havia anunciat que la variant ferroviària per l’interior es posaria en funcionament a mitjan 2012, però el retard en l’adjudicació confirma que els treballs no estaran acabats, almenys, fins al 2014.

El gros de les adjudicacions inclou les actuacions de connexió, per mitjà de dos ramals, del corredor del Mediterrani d’alta velocitat amb la línia d’alta velocitat entre Madrid i Barcelona, i amb la línia actual de Reus a Tarragona. L’enllaç permetrà la connexió de la ciutat de Tarragona tant amb el corredor del Mediterrani com amb la l’alta velocitat entre Madrid i Barcelona. El contracte també suposarà completar la doble via del corredor entre València i Tarragona i, per tant, s’eliminarà el tram de via única entre Vandellòs i Tarragona. En aquest cas, un cop enllestida, s’alliberaran els nuclis urbans dels municipis de la costa (l’Hospitalet, Mont-roig, Cambrils i Salou) del perillós pas dels trens.

Contracte de vies

La UTE d’empreses formada per FCC Construcciones, SA, Sociedad Anónima de Obras y Servicios Copasa i Coalvi, SA és l’adjudicatària del contracte de vies. L’obra consisteix en l’execució de la superestructura de tot el tram i de les actuacions necessàries per a la seva correcta implantació. En destaca el condicionament de la plataforma ferroviària del subtram entre l’Hospitalet i Tarragona i la plataforma del ramal de connexió amb l’ample ibèric des del canviador d’amples de l’estació central fins a connectar amb la línia entre Reus i Tarragona, per permetre l’accés a Tarragona.

En el projecte es defineix el conjunt d’obres per a la construcció dels dos canviadors d’ample de via, una instal·lació que possibilitarà que els trens que circulin pel corredor connectin, després de passar pel canviador, amb la línia d’alta velocitat entre Madrid i Barcelona.

El ramal de connexió amb l’ample ibèric entre l’estació central i la línia Reus-Tarragona permetrà que els trens amb origen a l’estació urbana de Tarragona accedeixin a l’alta velocitat. La construcció de l’estació de l’Hospitalet s’inclou en el contracte.

Les obres d’electrificació de connexió del corredor d’alta velocitat s’allargaran tres anys, segons el termini d’execució que s’ha previst. L’obra s’ha adjudicat a la UTE formada per Cobra Instalaciones y Servicios, SA, Elector, SA i la Sociedad Española de Montajes Industriales, SA. El projecte consisteix a executar la línia aèria de contacte i les subestacions, des de la bifurcació de Calafat.

Estació de Cambrils

En el marc de les obres del corredor s’hi inclou l’estació de Cambrils, amb un pressupost d’adjudicació de 20,4 milions d’euros, un projecte ambiciós que preveu l’edifici de passatgers integrat en un viaducte de 746 metres.

En aquest cas, el projecte inclou també la urbanització de l’entorn i dels accessos. Consta d’un vial d’accés que voreja l’estació, una zona de vianants i un aparcament amb cabuda per a 160 vehicles. L’obra de l’estació i la urbanització s’ha adjudicat a la UTE que integren les empreses Azvi, SA i Copisa Constructora Pirenaica, SA.

El projecte de l’estació de Cambrils va quedar aturat la vigília que havia de ser adjudicada, l’1 de juliol. Foment va suspendre de manera indefinida el concurs per a la contractació del servei de vigilància i control de les obres. El projecte també s’havia endarrerit anteriorment a causa d’un error en el disseny original, que només preveia la col·locació de dues vies en lloc de les quatre que s’hi inclouen i que han de permetre l’aturada de més combois. Els canvis en el traçat en direcció a Vila-seca i Reus i la reubicació de l’estació central també haurien comportat modificacions.

Trams endarrerits

Les obres de la plataforma que s’han dut a terme, entretant, també estan acabades en algunes parts, si bé en conjunt acumulen retards (vegeu el gràfic).

Escriu un comentari


Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © pdf.camp. Web de la Plataforma per la Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat al Camp de Tarragona. All rights reserved.