logo

La notícia a diaridetarragona.com 01/02/2019

 

Aquest pas ubicat entre el carrer del Ferrocarril i el carrer de Joaquim Costa, al barri de Baix a Mar, permet garantir la seguretat dels usuaris

 

Aquesta setmana han finalitzat les obres de rehabilitació de la passarel·la de vianants sobre les vies del tren de Baix a Mar, que ja resta oberta a la ciutadania. Tal com ha explicat el regidor de Via Pública i Manteniment, Vale Pino, l’objectiu d’aquesta actuació era rehabilitar de manera integral aquest pas ubicat entre el carrer del Ferrocarril i el carrer de Joaquim Costa, i garantir així la seguretat dels usuaris.

Un informe tècnic havia detectat fissuració i cobriments de crosta marcats per la corrosió dels armats; humitats en la part inferior de les superfícies de formigó, fissures i deformació dels trams d’escala; separació en els paviments dels replans; desnivells, trencament i disfuncions dels esglaons; corrosió generalitzada de les baranes, i quartejat del formigó de reforç del pilar baix del carrer de Joaquim Costa. D’acord amb aquests problemes detectats, les obres han contemplat la rehabilitació de l’estructura, el canvi d’esglaons i el canvi de baranes i tanques.

Les actuacions principals han consistit a reparar l’estructura existent mitjançant morters reparadors, i el seu posterior pintat amb pintura protectora a la carbonatació. S’han col·locat cartel·les d’acer en els recolzaments de les lloses sobre els pilars més baixos.

D’altra banda s’han canviat els esglaons i els replans existents amb peces de pedra artificial, s’ha realitzat un tractament del paviment superior de passarel·la amb morter a base de resines sintètiques i s’han substituït totes les baranes i les proteccions anti-vandàliques amb acer galvanitzat termolacat.

S’han instal·lat, també, en alguns ancoratges de la barana, proteccions circulars d’acer per als vianants. Les obres les ha dut a terme l’empresa SANPO Obras especiales y Proyectos, S.L. per un import de 91.102,21 € (IVA inclòs), a càrrec de l’Ajuntament de Torredembarra.

 

 

Escriu un comentari


Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © pdf.camp. Web de la Plataforma per la Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat al Camp de Tarragona. All rights reserved.