logo

Després del debat celebrat dijous dia 24 de gener, sobre el tercer fil (vegeu la notícia a Més Tarragona, pàg. 6, 25/01/2013), organitzat per les Federacions de Veïns, amb la nombrosa l’assistència d’àssociats afectats i ciutadans, representants del món empresarial, polítics (diputats, alcaldes, regidors) des de la Plataforma plantegem les següents reflexions:

– una vegada més  s’evidencia que per als diferents col · lectius la reobertura de la línia Reus-Roda sembla la millor solució per donar continuïtat al Corredor del Mediterrani en el seu traçat per les nostres comarques.

– així mateix sembla que tots estem d’acord que seria necessari exigir la publicació immediata de l’Estudi Informatiu d’aquest projecte, que es va començar a elaborar l’any 2007, i que havia d’haver-se publicat l’any 2009.

– sense oblidar la importància que per al desenvolupament econòmic té el transport de mercaderies, el tranport ferroviari, per l’elevat nombre d’usuaris que diàriament l’utilitzen a les nostres comarques, és fonamental perquè els ciutadans puguin cobrir les seves necessitats de desplaçament, i hem d’assegurar el desenvolupament del servei actual amb millors trens i horaris i freqüències  adaptats a les seves necessitats.

– per tot això, considerem que l’actual projecte de tercer fil per la línia de costa afectarà molt negativament al transport de viatgers, sens dubte durant les obres de construcció i molt probablement a llarg termini amb la reducció de trens.

Amb totes aquestes justificacions i algunes altres més de caràcter social i econòmic, la pdf.camp, en les pròximes dates, publicarà un Manifest amb l’objectiu de recollir signatures de suport d’usuaris, ciutadans i col · lectius per poder exigir de totes les administracions implicades el màxim compromís per al desenvolupament del projecte de reobertura de la línia Reus-Roda com solució única i definitiva.

Escriu un comentari


Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © pdf.camp. Web de la Plataforma per la Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat al Camp de Tarragona. All rights reserved.