logo

Amb l’inici del 2011 la gestió dels serveis de trens regionals ha passat a mans de la Generalitat de Catalunya. Al Camp i l’Ebre, aquests serveis suposen més de 5.000.000 de viatges anuals.

A l’espera que es compleixin les previsions del Pla de viatgers de Catalunya:  més freqüències, xarxa de rodalies del Camp, etc., de moment, els únics canvis són el canvi de nom de  les línies, l’augment del 3% en els preus dels bitllets i el fet que la informació sobre el servei es pot trobar a  www.rodaliesdecatalunya.cat.

L’operador continua sent RENFE.

La notícia a El Punt

El Punt 02/01/2011, pàgines 8 i 9 en pdf.

Escriu un comentari


Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © pdf.camp. Web de la Plataforma per la Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat al Camp de Tarragona. All rights reserved.