logo

La notícia a El Punt

El pla director del Camp dibuixa un nou ramal d’ample mixt paral·lel a la T-11, que incorpora tres baixadors per a rodalia

Més propostes de futur per resoldre el galimaties ferroviari de l’àrea metropolitana de Tarragona. El pla director urbanístic (PDU) de l’àmbit central del Camp, que es va aprovar inicialment fa tres setmanes, inclou un ramal nou per fer entrar la línia de l’alta velocitat fins al centre de Tarragona que partiria de l’estació central del sud de l’aeroport i travessaria, en paral·lel a la T-11, diversos barris de Ponent. Seria, això sí, una línia mixta, tant d’ample europeu com ibèric, per permetre-hi també el pas de trens de rodalia. No es tracta de l’única gran concreció que incorpora el document (vegeu el gràfic), ja que també dibuixa una nova i revolucionària línia ferroviària subterrània urbana –en principi només en ample ibèric, ja que seria per a trànsits de curta i mitjana distància– per l’oest de Reus.

El pla territorial parcial (PTP) del Camp, aprovat al gener, dibuixava una primera proposta general que incloïa el reivindicat by-pass entre Tamarit i la Pobla de Montornès perquè la línia d’alta velocitat no hagi d’entrar a Tarragona en un cul-de-sac, tal com el Ministeri de Foment té previst a partir del 2012, amb la nova via de connexió que ja té adjudicada entre l’intercanviador d’amples de la futura estació central del sud de l’aeroport –al corredor mediterrani– i la línia convencional actual Reus-Vila-seca-Tarragona. El pla director, aprovat el 21 d’abril, supera, però, aquesta idea en proposar que es construeixi tot un ramal nou de trinca que partiria també del corredor mediterrani a l’altura de l’aeroport i arribaria, en paral·lel a la T-11, fins a la futura estació urbana de Tarragona –que s’emplaçarà en un punt encara per determinar entre l’Horta Gran i la plaça Imperial Tarraco–, on, a més, empalmaria amb el túnel subterrani per darrere la ciutat. Aquest ramal facilitaria que els trens d’alta velocitat accedissin més directament al centre, sense haver d’ocupar la línia de Vila-seca –per on també passen regionals, i que anirà més plena quan es creï la xarxa de rodalia del Camp–, a banda que llavors els trens no caldria que canviessin d’eixos.

La proposta, de fet, seria semblant a la que, des d’alguns sectors, es feia d’un by-pass curt, paral·lel al riu Francolí, entre el centre i Sant Salvador. Per això és vista de bon ull per l’Ajuntament de Tarragona, que tot i això no renuncia al by-pass llarg previst en el PTP per Tamarit, i també recollit en el PDU, malgrat que aquest manté igualment la proposta que la línia actual entre Vila-seca i Tarragona s’adapti també a l’ample internacional. Si es complís el document, així, serien fins a tres les línies d’ample internacional per les quals els TAV podrien entrar i sortir de Tarragona.

Tres baixadors a Ponent

El PDU, de fet, inclou que totes tres vies siguin d’ample mixt, és a dir, que siguin d’ample europeu però també ibèric, i així hi puguin passar trens de curta i mitjana distància. Per la nova línia que entraria per Ponent, així, hi podrien transitar trens de rodalia que connectessin directament amb l’estació de l’aeroport, i a més tindria baixadors propis al polígon comercial de les Gavarres, a Campclar i a Torreforta. Una solució –sense l’ample internacional afegit, això sí– que de fet ja incloïa l’avantprojecte del PTP, però que quedaria descartada en l’aprovació inicial, i restava indefinida en la versió definitiva. «Les tècniques actuals permeten connectar dos amples, i que pel mateix ramal hi circulin trens d’ample internacional i d’ample ibèric», constata el regidor d’Urbanisme de Tarragona, Xavier Tarrés, també expectant per la solució que proposa el PDU, que està previst de publicar al DOGC en els propers dies.

Pas subterrani

El que sí que ha confirmat del tot el PDU és el futur túnel ferroviari inclòs en el PTP –amb baixadors a Terres Cavades i la Savinosa– que permetrà alliberar la façana marítima de la ciutat, amb una via en principi també d’ample mixt. El túnel s’iniciaria, entrant a la ciutat pel nord, passat Cala Romana –on, igual que a la Móra, també es preveu un baixador propi– i transcorreria per l’antic traçat ara desballestat del primer cinturó fins a l’altura del Campus Catalunya de la URV, on baixaria cap a la plaça Imperial Tarraco per sota l’avinguda Marquès de Montoliu. Allí connectaria amb el nou ramal previst per als barris de Ponent, el qual es bifurcaria a l’Horta Gran, passat el riu, i aniria a buscar la línia actual de Vila-seca en traçat subterrani pel polígon Francolí, a l’altura del tanatori.

Una nova línia a Reus sota Països Catalans

El PDU de l’àmbit central del Camp també incorpora novetats destacades en l’aspecte ferroviari a Reus. I és que el document no sols conserva, tal com ja estava previst en el PTP, l’actual cinturó de ferro –la línia convencional a Tarragona, on es referma el reclamat baixador de Bellissens–, sinó que, a més, dibuixa una segona línia subterrània que discorreria per l’oest de la ciutat; una antiga idea de l’Ajuntament que permetria una connexió més directa de l’estació actual amb el corredor mediterrani en direcció a València, del qual ara Reus queda apartada. La nova via, segons el PDU, partiria de la futura estació de Bellissens, passaria per sota de les avingudes Sant Bernat Calbó i Països Catalans –on hi hauria baixadors a cadascuna–, i aniria a parar a l’estació del passeig Mata. A diferència de la dibuixada a Tarragona, però, aquesta via només seria en ample ibèric, ja que ja n’hi ha prevista una altra per a l’alta velocitat –en ample internacional– que entraria per una nova variant a l’est de la ciutat, que aprofitaria en part el traçat previst per a la nova línia de mercaderies.

Variants nord per a mercaderies

Per cert, perquè les mercaderies que surten del port en ample ibèric per les línies de Lleida i Casp no hagin de passar per l’estació de Reus, en el PDU es detalla també la variant específica pel nord de la ciutat avançada al PTP, dividida en dos trams: de la línia de Roda a la de Picamoixons, i entre aquesta i la de Móra.

Escriu un comentari


Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © pdf.camp. Web de la Plataforma per la Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat al Camp de Tarragona. All rights reserved.