logo

terrotori.gencat.cat NOTA DE PREMSA 07/03/2017

El Govern ha aprovat el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya (PTVC) 2020, que defineix les directrius generals per millorar els serveis de transport públic interurbà de viatgers, tant ferroviaris com per carretera, amb l’horitzó de l’any 2020. El Govern té l’objectiu que el transport públic sigui una alternativa real per atendre les necessitats de mobilitat de la ciutadania, considerant-lo com una peça clau de l’estat del benestar i com a mesura de millora ambiental que contribueixi a la reducció d’emissions, la millora de la qualitat de vida de les persones, l’estalvi d’energia, i millori la seguretat viària. […]

Pla de transport de viatgers de Catalunya 2020

Escriu un comentari


Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © pdf.camp. Web de la Plataforma per la Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat al Camp de Tarragona. All rights reserved.