logo

La noticia al Diari Més, pàg 10. 08/03/2012

Part dels equipaments estan espatllats -lavabos, megafonia, màquines de bitllets i altres-; això i els retards en obres i trens antiquats llasten el servei

Escriu un comentari


Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © pdf.camp. Web de la Plataforma per la Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat al Camp de Tarragona. All rights reserved.