logo

La notícia a tarragona21 04/02/2013

ACTE DE PRESENTACIÓ DEL DOCUMENT “LA NOSTRA ALTERNATIVA DE FERROCARRIL PÚBLIC I SOCIAL” que es celebrarà el dijous 7 de febrer de 2013 a les 18:30 h, a la seu social de la Federació Local de la CGT (Pl. Imperial Tàrraco nº 1 Edifici 2, 3ª Planta, Tarragona ).

Volem transmetre la nostra preocupació per la situació que travessa el ferrocarril, i en concret per l’efecte que sobre el nostre territori i sobre la seva població tindran les polítiques de retallades que s’estan preparant pel que fa a aquesta forma de transport essencial.

CGT defensa que el Servei Ferroviari segueixi sent un servei públic que respongui a les expectatives i demandes de mobilitat del conjunt de la societat, amb uns serveis satisfactoris i unes tarifes assequibles, i per descomptat, garantint la seguretat enfront de qualsevol altre criteri.

Sobretot perquè hi ha alternatives viables i lògiques, i tota la societat, en el seu doble paper d’usuària i propietària d’aquest Sector Públic Ferroviari, ha de participar i intervenir en les decisions que afectin al futur del mateix.[…]

Escriu un comentari


Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © pdf.camp. Web de la Plataforma per la Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat al Camp de Tarragona. All rights reserved.