logo

POWER POINT

 

 • El Mediterrani necessita d’un corredor de mercaderies i de persones intermodal, fiable, competitiu en temps i en estalvi de costes,
  que permeti atraure empreses, inversions globals y operacions logístiques…
 • És un eix prioritari tant pera vertebrar el país i donar resposta a les necessitats de mobilitat, com per a garantir la
  competitivitat de l’economia.
 •  El Corredor Mediterrani ha d’ entendres como un projecte multimodal i global, encaminat a aconseguir una oferta de transport
  adient en condicions de capacitat i qualitat, pera donar una resposta competitiva i sostenible a la demanda de mobilitat
  de mercaderies i persones.
 • Així, el Corredor i les infraestructures que el configuren, no són un fi en sí mateixes, sinó un instrument per a potenciar l’eix
  mediterrani como polo generador i d’atracció de l’activitat econòmica i, a la vegada, afavorir la cohesió territorial…

Escriu un comentari


Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © pdf.camp. Web de la Plataforma per la Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat al Camp de Tarragona. All rights reserved.