logo

Vegeu la notícia a Comunicats PTP 27/07/2015

 

La PTP celebra l’aprovació per unanimitat al Parlament de la llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya, per unanimitat. Es tracta d’un acord històric que té com a objectiu donar garanties la quarta pota de l’estat del benestar: la mobilitat sostenible. La proposta de llei, presentada i negociada per l’Il·ltre. Sr. Salvador Milà, diputat del Parlament de Catalunya per ICV-EUiA, ha estat debatuda i consensuada amb totes les forces polítiques del Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat, des d’on ha existit una especial voluntat negociadora de l’Hble. Sr. Santi Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat; el Sr. Ricard Font, secretari d’Infraestructures i Mobilitat, i el gabinet tècnic del departament de Territori i Sostenibilitat. La PTP va elaborar les seves propostes al llarg de les rondes negociadores i en les comissions de treball que es van realitzar al Parlament de Catalunya.

Aquesta llei prové d’un mandat de la llei 9/2003 de la mobilitat, on deia textualment que “En el termini d’un any d’aprovació d’aquesta llei el Govern ha de presentar un projecte de llei de finançament del transport públic, de la mobilitat sostenible i de promoció de l’ús de combustibles alternatius que reguli el marc organitzatiu”. La llei, llargament reivindicada per la PTP, el sector del transport públic i entitats sindicals, s’ha aprovat per tant amb un retard d’onze anys però amb un gran consens polític.

Es tracta d’una llei d’ordenació i governança del finançament del transport públic. Lògicament no entra a definir les tarifes, els costos del sistema o el repartiment de les càrregues entre usuaris i diferents administracions, sinó que el que es fa és definir les regles del joc per evitar que el sistema de transport públic entri en fallida al mateix temps que es puguin garantir recursos suficients per a la seva promoció i millora.

A continuació destaquem algunes de les característiques més importants de la llei: […]

Escriu un comentari


Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © pdf.camp. Web de la Plataforma per la Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat al Camp de Tarragona. All rights reserved.