logo

La pdf.camp ha organitzat el dissabte 10 d’abril un viatge reivindicatiu de Reus a l’Arboç en tren, per reivindicar la instal·lació d’un intercanviador d’eixos que permeti l’arribada dels trens d’alta velocitat a les estacions urbanes com ara la de Tarragona.  Amb aquesta proposta, els trens d’alta velocitat farien un bypass des de l’Arboç del Penedès fins a l’estació intermodal de l’aeroport de Reus circulant per la línia d’ample ibèric actual. La pdf.camp defensa aquesta solució perquè és la més ràpida, econòmica, eficient i sostenible i perquè respon, en primer lloc, a les necessitats i interessos majoritaris de la gent del Camp.

A l'estació de Sant Vicenç

Les vies d'ample ibèric i les de l'alta velocitat convergeixen a l'Arboç del Penedès

Els interessos de la majoria, primer.

A l'Arboç, fent un refrigeri

Escriu un comentari


Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © pdf.camp. Web de la Plataforma per la Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat al Camp de Tarragona. All rights reserved.