logo

La notícia a diari Més, 22/05/2013, pàg 2

[…] El tren de les 6:38 arribava a Madrid a les 9:15, el següent no hi arribarà fins a les 11:10 […]

vegeu també El Diari, 23/05/2013

http://www.diaridetarragona.com/tarragona/077458/preocupacio/cambres/comer/per/desapareix/primer/tren/tav/dirn/campmadrid

Escriu un comentari


Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © pdf.camp. Web de la Plataforma per la Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat al Camp de Tarragona. All rights reserved.