logo

La Comissió de Política Territorial del Parlament de Catalunya ha aprovat recentment una resolució que insta el Govern de Catalunya a avançar amb l’Estat, perquè aquest n’és l’ens competent, per garantir la connectivitat i l’accessibilitat de l’estació urbana de Tarragona amb la línia d’alta velocitat. Des de l’equip de govern de l’Ajuntament de Tarragona s’ha titllat aquesta notícia de “magnífica”, segons l’han qualificat la regidora Begoña Floria (PSC) i el regidor d’ERC i diputat al Parlament, Sergi de los Rios.
Amb aquesta resolució, aprovada a petició de PSC, ERC i ICV amb els vots a favor de tots els partits polítics i l’abstenció de Ciutadans, la cambra catalana insta al Govern a què en el marc dels treballs del protocol signat el mes d’abril de 2008, entre el Ministeri de Foment i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l’Ajuntament de Tarragona amb l’objectiu d’impulsar la reordenació i la integració de la xarxa de ferrocarril dins l’entramat urbà de la ciutat de Tarragona, es contemplin les mesures possibles per la millora de connectivitat ferroviària i d’accessibilitat des de dit nucli urbà a l’AVE.
Segons Sergi de los Rios, “hem impulsat que l’Estat aprovi l’estudi de la integració del ferrocarril en el nucli urbà de Tarragona i l’adequació de la xarxa arterial ferroviària de les comarques de Tarragona i la connexió amb la línia d’AVE. Amb el Pla Territorial ja aprovat, hem avançat però cal posar negre sobre blanc”, ha explicat el diputat republicà. Es dóna la circumstància que l’estudi del projecte de reordenació de la xarxa ferroviària a la ciutat de Tarragona ha estat licitat pel Ministeri de Foment, però encara no ha estat aprovat. Segons Sergi de los Rios, el pronunciament del Parlament és una adhesió al que els alcaldes de la zona porten temps exigint, tant a l’empresa estatal Adif com a l’Estat”.

Escriu un comentari


Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © pdf.camp. Web de la Plataforma per la Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat al Camp de Tarragona. All rights reserved.